Webinar – Effektiv väg till överblick genom kvantitativ psykosocial arbetsmiljörond

Webinar – Effektiv väg till överblick genom kvantitativ psykosocial arbetsmiljörond

Orantic_Sperab_Gemensamt-webinar-Afs

Välkommen att delta kostnadsfritt 27 maj 10:00-11:00.

Om Webinariet

Att ställa fel diagnos på orsakerna, att missa brister i den psykosociala arbetsmiljön och sedan sent åtgärda bristerna gör att man ökar risken för mänskligt lidande och onödiga kostnader.

I vårt webinarium om den kvantitativa psykosociala arbetsmiljöronden får du inblick i en effektiv metod för att snabbt skapa en ögonblicksbild över den psykosociala arbetsmiljön i hela verksamheten. Samtidigt får första linjens chefer klara besked om det finns problem i den egna enheten och arten av dessa och rekommendationer för att komma tillrätta med dessa.

Den kvantitativa psykosociala arbetsmiljöronden bygger på Sustainable Performances Prestationsanalys som syftar till att skapa långsiktigt hållbara prestationer –  en prestationskultur. Den har nu vidareutvecklats för att ge våra kunder ett effektivt hjälpmedel för att kartlägga och dokumentera den psykosociala arbetsmiljön och att ge företagsledningen och berörda chefer tydliga underlag för förbättringsarbetet.

Sustainable Performances kvantitativa psykosociala arbetsmiljörond är en enkät som bygger på vetenskaplig grund och är validerad vilket innebär att den uppfyller högt ställda krav på tillförlitlighet.

Föreskrifterna i AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vid vårt webinarium kommer Hans Sundström att fråga ut Gert Ohlin, metodansvarig på Sustainable Performance, kring möjligheter och eventuella brister med en kvantitativ psykosocial arbetsmiljörond.

Använd kontaktformuläret nedan så får du en plats på webinariet och en bekräftelse på mejl.

Gert Ohlin o Hans Sundström