Vi redovisar vår vetenskapliga förankring för Prestationsanalysen

Vi redovisar vår vetenskapliga förankring för Prestationsanalysen

I dagarna (början januari 2016) har Sveriges Radio Vetenskapsradion ett antal inslag om ovetenskapliga metoder i arbetslivet för att utveckla olika verksamheter som kommunal verksamhet, fackförbund, skolor m fl. Säkerligen i allra högsta grad aktuellt för företag.

I avsnitten låter man forskare uttala sig om metoderna och de är kritiska till att man bl a inte redovisar den forskning som de baserar sina metoder på. I reportagen finns exempel på där man satsat miljontals kronor på någon av dessa metoder.

Enligt vår uppfattning må paradigm-skiften vara på gång, men det måste finnas orsaker som är vetenskapligt förankrade till dessa skiften. Ofta är dessa grundade på omfattande studier och forskning som måste redovisas i olika sammanhang. Förlitar man sig på icke-forskningsbaserade metoder riskerar man att hamna väldigt fel när man ska utveckla en verksamhet. I bästa fall händer ingenting förutom att man tappar värdefull tid.

Orantics samarbetspartner Sustainable Performance redovisar såväl den vetenskaliga forskningen som man  baserar Prestationsanalysen på och de mått på validitet och reliabilitet för Prestationsanalysen.

Vi anser att det är viktigt att ha hög nivå på transparens i de metoder vi använder oss av för att kunna ge ett stabilt beslutsunderlag till cheferna som ska leda förbättringsarbetet i sina enheter och grupper. De måste känna att de kan lita på underlaget.