För företag med tuffa mål

För företag med tuffa mål

Detta hjälper jag till med..

  • Använda en tillförlitlig metod för att skapa en lönsam företagskultur d v s hållbar prestationsutveckling.
  • Ett effektivt sätt att leda medarbetarutvecklingsarbetet så att ni rätt kompetenser idag och inför framtiden.

Hans Sundström

Hans Sundström, företagare

Jag anser att det är viktigt att man i ett utvecklingsuppdrag kan mäta hur arbetet  fortgår så att man direkt kan avbryta och göra omtag. Detta krav är uppfyllt i uppdragen för att skapa hållbar prestationsutveckling med hjälp av den s k Prestationsanalysen. 

Det ligger nära tillhands att erbjuda systemstöd för att medarbetarutveckling när det handlar om hållbar prestationsutveckling. Att jobba systematiskt och därmed effektivt gör ju sakerna lättare att förverkliga.

Välkommen och kontakta mig gärna för ett samtal.