Förenkla medarbetarutvecklingen med fulländat systemstöd

Förenkla medarbetarutvecklingen med fulländat systemstöd

Vi samarbetar med företaget Netcompetence som erbjuder ett Talent Managementsystem. Det är enkelt att använda för lärande, tester och certifiering, kompetensstyrning, målstyrning, utvecklingssamtal och successionsplanering.

Netcompetences system kan integreras med andra system, t ex HR-system, affärssystem, m fl.

Netcompetence som är ett svenskt företag och man arbetar  till 100% med att utveckla systemet och att stödja sina kunder. Deras kundservice heter kallas t ex Customer Success, vilket visar på deras inställning till sina kunder. Netcompetences plattform är moduluppbyggd och man kan som kund välja de funktioner man vill börja med och sedan bygga ut och anpassa efter sina behov. Netcompetence hjälper kunderna med råd och tips när det gäller inställningar för bästa funktion. Det kan t ex gälla vilken information som olika kategorier av användare ska se, innehållet i rapporter, integrering med t ex HR-system.

Med Netcompetenses plattform får varje kategori användare både en dagsaktuell överblick och kan fördjupa sig ned på detaljnivå. T ex en försäljningschef som vill få en sammanställning över vilka som gått igenom en kampanjutbildning innan produktrelease. En HR-strateg som vill ha en överblick över befintliga kompetenser, kompetensbehov idag och i framtiden, behov av kompetensutvecklingsinsatser, etc.

Eller en räddningstjänst där chefen och medarbetarna behöver hålla koll på de certifikat som medarbetarna har och när de ska förnyas. 

Netcompetence har c:a 100 kunder inom näringsliv och offentlig sektor. Flera kunder är internationellt verksamma.

Kontakta oss för ytterligare information.