Samarbeten / nätverk

Samarbeten / nätverk

Samarbetspartners

Lexicon AB

Kompetenspartner för utbildning inom IT – användarutbildningar, teknikutbildningar, certifieringar, m m, prisbelönta uppdrag för utveckling av e-Learning,  högskoleutbildningar, konsultstöd till kunder som går över till att arbeta på nytt och effektivare sätt i kontorsprogrammen – såväl i Office som interna verksamhetssystem. Lokal representation i hela landet med utbildningslokaler och lokaler och organisation för formella certifieringar.

Sustainable Performance AB
Hållbar prestationsutveckling i alla slags företag och verksamheter. Sustainable Performances tjänster syftar till att åstadkomma konkreta förbättringar hos uppdragsgivarna.

Netcompetence AB
Netcompetence Talent Portal lättanvända lösningar för för målstyrning, utvecklingssamtal, lärande, tester och certifiering, kompetenshantering och successionsplanering.

Kontakta oss.