Jag själv

Jag själv

Hans Sundström, bakgrund och erfarenheter
Aktuellt 2017: Jag har nu ett spännande uppdrag hos Lexicon där jag medverkar i att etablera ett antal nya affärskoncept på marknaden. Jag är således praktiskt taget upptagen i detta projekt till 100 %. Lexicon är landets största privatägda utbildningsföretag med verksamhet inom affärsutbildningar, IT-relaterade utbildningar, konsulttjänster, ledarutveckling m m. 

Orantic lever kvar men jag avvecklar flera verksamhetsutveckling och processer, tar bort allt som handlar om användarstödet för användare av Office 365 eftersom jag jobbar under Lexicons paraply.

Jag lägger även organisations- och ledarutveckling enligt för att skapa hållbara prestationer i grupper och organisationer på sparlåga. Tyvärr, för jag brinner verkligen för detta men det förtroende jag fått hos Lexicon ger mig de utmaningar som bestämt mig för att anta.

Jag kommer successivt att göra om hemsidan.

Något om min bakgrund:

Officer i Kustartilleriet (som idag heter Amfibiekåren) från instruktör till kompanichef (övad som bataljonschef) och stabsbefattningar – aktiv Officer 1971-1980 därefter reservofficer. En gång Kustartillerist …

General Electric Information Services 1980-1985 (internets föregångare), marknadsstaben och kort tid produktchef för e-post.

Studerade på IHM 1982-1984 och Diplomerad Marknadsekonom (DIHM)

Egen företagare i Orantic sedan 1988. Konsulttjänster inom utvärdering, kunskapskartläggningar, kvalitetsutvärderingar, enkäter och även generalagent för Questionmark Computing Ltd.

På uppdrag av samarbetspartnern Sustainable Performance utför jag strukturerade intervjuer som ingår i de kvalitativa studier som vi ibland genomför som komplement till Prestationsanalyserna. Dessa ligger tillsammans med resultatet från Prestationsanalysen ide sammanfattningar och förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de problem i arbetsförutsättningarna som finns hos en kund.