Medarbetare som presterar bra i arbetet sjukskriver sig mer sällan – vi omformulerar rubrik i DN

Medarbetare som presterar bra i arbetet sjukskriver sig mer sällan – vi omformulerar rubrik i DN

Originalrubriken: Nöjda medarbetare sjukskriver sig mer sällan. En artikel i DN 17 feb 2016 redovisar från en undersökning som Sveriges Företagshälsors Jobbhälsobarometer genomfört på 10 000 personer.

Som framgår av artikeln så är receptet ”Systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete med regelbundna uppföljningar viktiga. Fokus ska ligga på att personalen både ska må och prestera bra på jobbet”. Slut citat.

Vi vill ta tillvara på tillfället och framföra att forskningen visar att om medarbetarna upplever goda arbetsförutsättningar så presterar de bra och trivs på jobbet. Det gäller att ha en balans i kraven parat med förutsättningarna så att man skapar hållbara prestationer på hög nivå över tiden. Det är detta vi hjälper våra kunder med. Att skapa en positiv prestationskultur.