I Prestationsanalysen – nästa generations medarbetarenäkt – ingår analys och diskussion

I Prestationsanalysen – nästa generations medarbetarenäkt – ingår analys och diskussion

enkatbilder

 

Prestationsanalysen är vad vi kallar Nästa Generations Medarbetarenkät. Leveransen till cheferna och företagsledningen ger betydligt mer vägledande information om vad man inom varje grupp i företaget behöver prioritera än andra enkäter. Från Prestationsanalysen får man bl a klart formulerade rekommendationer om hur man bör  prioritera för att skapa långsiktigt hållbara prestationer, d v s en lönsam och positiv företagskultur.

Frågorna är kvalitetssäkrade och vår leverantör Sustainable Performance redovisar öppet valideringsdata. Vi använder oss också av en unik metod för att garantera högsta anonymitet, vilket är avgörande för att få hög kvalitet på svaren.

Vi har också ett separat frågeformulär för chefer, eftersom vi funnit i våra kartläggningar att kvaliteten på svaren och därmed våra analyser blir betydligt bättre då.

Analys av svaren ingår och görs av speciellt utbildade personer och resultatet och våra rekommendationer överlämnas i ett personligt möte med varje chef. Viktigt att cheferna får tillfälle att diskutera kartläggningens resultat med analys och rekommendationer med dem som gör analyserna.  Att få göra den diskussionen utifrån de erfarenheter de själva har och att de får diskutera de första stegen i processen.

Processen och analysen görs på kort tid och vi presenterar resultatet inom två veckor efter avslutad kartläggning. Det är viktigt att våra rekommendationer bygger på färska svarsdata.

För att följa upp hur arbetet med att skapa långsiktigt hållbara prestationer behöver man ofta göra uppföljande kartläggningar i den mest intensiva fasen. Prestationsanalysen ger då klara besked – både i siffror och i eventuella nya rekommendationer.

Jämförelse prestationsanalys med medarbetarenkät.

Kontakta oss.