• Leda medarbetares utveckling

 • För företag & organisationer med tuffa mål

 • Lönsam företagskultur

Chefer med rätt beslutsunderlag en förutsättning för lönsam företagskultur

Tuffa resultatmål innebär att man måste ta tillvara på den potential som finns i organisationen. Det gäller att prioritera rätt för att skapa det engagemang man behöver.


Skapa lönsam företagskultur med pålitligt beslutsunderlag till cheferna

Med Prestationsanalysens tydliga rekommendationer som underlag för att skapa hållbara prestationer Prestationsanalys är en validerad standardenkät som frågar på de faktorer som påverkar medarbetares och chefers…Läs mer

Förenkla medarbetarutvecklingen med fulländat systemstöd

Vi samarbetar med företaget Netcompetence som erbjuder ett Talent Managementsystem. Det är enkelt att använda för lärande, tester och certifiering, kompetensstyrning, målstyrning, utvecklingssamtal och successionsplanering.…Läs mer

RSS Direkt från bloggen

 • Tips åtgärda ohälsoskapande arbetsplatser 2017-01-05
  I DN.Debatt idag 4 januari 2017 efterlyser flera fackförbundsföreträdare, forskare och Arena idé nya politiska initiativ för att komma tillrätta med de höga sjuktalen. Min litet tillspetsade slutsats: att många arbetsplatser är ohälsoskapare. Dvs de anställda riskerar att lämna arbetsdagen litet mer sjuka än de var när de kom och att de sannolikt kommer att ha […]
  Hans Sundström, Orantic
 • Från ett uppdrag: Ett kritisk situation i ett företag där Prestationsanalysen ger tydlig hjälp 2016-12-16
  Arbetssättet från att ha varit ett litet detaljstyrt företag till ett litet större där man endast kan verka genom att fördela ansvar är  omvälvande för de medarbetare som varit med länge. Det är en tuff uppgift för cheferna att kunna få ordning på hur man gör. "Alla" verkar famla under de ständigt nya förutsättningarna.Mina spontana […]
  Hans Sundström, Orantic