orantic004

Skapa lönsam företagskultur med pålitligt beslutsunderlag till cheferna

För att nå uppnå en lönsam företagskultur krävs att cheferna på alla nivåer har tillgång till aktuell och relevant information om hur medarbetare och chefer upplever…Läs mer

orantic002

e-Learning för Office 365 smart lösning som håller användarnas förmåga på topp

Ge alla anställda förutsättningar att jobba effektivt i Office 365 Office 365 utvecklas kontinuerligt och därför viktigt med adekvat användarstöd. Använd Office 365 effektivt med…Läs mer

AFS

Kartlägga och bedöma risker i den psykosociala arbetsmiljön med små felkällor

Behovet att utföra en riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön ökar i och med att långtidssjukskrivningarna är höga och ökar på många arbetsplatser. Ett exempel är…Läs mer

orantic003

Förenkla medarbetarutvecklingen med fulländat systemstöd

Vi samarbetar med företaget Netcompetence som erbjuder ett Talent Managementsystem. Det är enkelt att använda för lärande, tester och certifiering, kompetensstyrning, målstyrning, utvecklingssamtal och successionsplanering.…Läs mer

Chefer med rätt beslutsunderlag en förutsättning för lönsam företagskultur

Tuffa resultatmål innebär att man behöver ta tillvara på den potential som finns i organisationen. Det gäller att prioritera rätt för att skapa det engagemang man behöver.

Läs mer >


RSS Direkt från bloggen

  • OBS! Många medarbetarenkäter innehåller Brexitfrågor 2016-07-01
    Så här i sista stunden innan sommaren för många så har vi en Europeisk politisk föreställning framför oss som vi inte ser slutet på än. Spänningen är i klass med pågående EM i fotboll - med skillnaden att EM tar slut nästa söndag. Den politiska föreställningen lär hålla på ett bra tag framöver. Jag ser några […]
    Hans Sundström, Orantic
  • Stressad arbetssituation i gruppen - ta reda på vad som stressar 2016-06-17
    Det kan finnas många skäl till att man känner sig stressad och får svårt att koppla av efter jobbet. På arbetsplatser där man har hög arbetsbelastning brukar orsakerna se litet olika ut för olika individer.  Att vara överbelastad på jobbet, kan innebära att man blir rädd över konsekvenserna ifall man inte hinner med. "Hur kommer jag […]
    Hans Sundström, Orantic