AFS

Oupptäckta brister i organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön

Kvantitativ psykosocial arbetsmiljörond snabb ögonblicksbild hela företaget och på gruppnivå Bra metod för underlag för att följa föreskrifterna i Afs 2015:4 Prestationsanalys Afs är en…Läs mer

orantic002

Office 365 + Lexicon 365 = 2 saker som gör dig effektivare i jobbet

  Använd Office 365 effektivt med alltid uppdaterade användarstöd Lexicon 365 Med Lexicon 365 har du alltid koll på nyheter i Office 365. Som användare…Läs mer

orantic004

Effektivt sätt att ta tillvara på gruppers potential

Prestationsanalysen ger recepten för att ta tillvara på gruppers potential Jämförelse mellan nästa Prestationsanalysen mot traditionell medarbetarenkät Prestationsanalysen – är ett unikt instrument för chefer som…Läs mer

orantic003

Alltid rätt kompetens i företaget

Netcompetence Talent Management Vi samarbetar med företaget Netcompetence som erbjuder ett Talent Managementsystem. Detta system stödjer processerna för det kontinuerliga arbetet för att alltid ha tillgång…Läs mer

Ta tillvara på potentialen hos medarbetare och chefer

Tuffa resultatmål innebär att man behöver ta tillvara på den potential som finns i organisationen. Det gäller att prioritera rätt för att skapa det engagemang man behöver.

Läs mer >


RSS Direkt från bloggen

  • Stressad arbetssituation i gruppen - ta reda på vad som stressar 2016-06-17
    Det kan finnas många skäl till att man känner sig stressad och får svårt att koppla av efter jobbet. På arbetsplatser där man har hög arbetsbelastning brukar orsakerna se litet olika ut för olika individer.  Att vara överbelastad på jobbet, kan innebära att man blir rädd över konsekvenserna ifall man inte hinner med. "Hur kommer jag […]
    Hans Sundström, Orantic
  • "Folk börjar bli otåliga nu" - dags att visa på förbättringar efter medarbetarenkäterna 2016-06-10
    Generation X och efterföljande förstår inte nyttan med omständliga frågeformulär som återkommer en gång vartannat år eller varje år och där resultatet är inaktuellt när man väl får se det och inga synbara förbättringar har sedan skett innan nästa frågeomgång. Känns bilden igen?Jag har diskuterat detta med flera HR-chefer och föreslagit ett verktyg som bygger på en snabb […]
    Hans Sundström, Orantic