AFS

Minimera risken för brister i psykosociala arbetsmiljön

Afs 2015:4  Kvantitativ psykosocial arbetsmiljörond snabb ögonblicksbild hela företaget och på gruppnivå Prestationsanalys Afs är en kvantitativ psykosocial arbetsmiljörond. Den presenterar inom två veckor besked…Läs mer

orantic002

Office 365 + Lexicon 365 = alltid använda nya Office-funktioner optimalt

  Använd Office 365 effektivt med alltid uppdaterade användarstöd Lexicon 365 Med Lexicon 365 har du alltid koll på nyheter i Office 365. Som användare…Läs mer

orantic004

Ett effektivt sätt att ta tillvara på gruppers potential

Prestationsanalysen ger recepten för att ta tillvara på gruppers potential Jämförelse mellan nästa Prestationsanalysen mot traditionell medarbetarenkät Prestationsanalysen – är ett unikt instrument för chefer som…Läs mer

orantic003

Alltid rätt kompetens i företaget

Netcompetence Talent Management Vi samarbetar med företaget Netcompetence som erbjuder ett Talent Managementsystem. Detta system stödjer processerna för det kontinuerliga arbetet för att alltid ha tillgång…Läs mer

Ta tillvara på potentialen hos medarbetare och chefer

Tuffa resultatmål innebär att man behöver ta tillvara på den potential som finns i organisationen. Det gäller att prioritera rätt för att skapa det engagemang man behöver.

Läs mer >


RSS Direkt från bloggen

  • Hur blir det om organisatorisk och social arbetsmiljö bygger på transparens? 2016-05-20
    På ett frukostseminarium hos Företagarna med deras arbetsmiljöexpert Lise-Lotte Argulander om nya regler för social arbetsmiljö slog mig en tanke: för att man ska lyckas med att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatserna behöver man som arbetsgivare ha transparens i de motiv, överväganden och andra faktorer till de beslut man fattat om bemanning, tidsplanering, […]
    Hans Sundström, Orantic
  • Undvik att göra fel för att komma tillrätta med höga sjukskrivningstal 2016-04-28
    Nu har Afs 2015:4 trätt i kraft. Det har skapat ett fokus i media och i flödet om ämnet sjukfrånvaro i de informationsflöden som jag beställt hos Google är påtagligt. Företagshälsovården får en solklar roll i att stödja arbetsplatserna. Utbildning av cheferna, checklistor, handlingsprogram och direkta insatser för att hjälpa personer i riskzonen och de som redan […]
    Hans Sundström, Orantic